SCOPUL SI OBIECTIVE CONCURSULUI

Această manifestare studențească își propune evaluarea și creșterea nivelului de cunoștințe al studenților în contextul dezvoltării ingineriei asistate de calculator (CAE), avându-se în vedere atât proiectarea constructivă asistată de calculator a sistemelor mecanice (CAD), cât și proiectarea tehnologică și concepția fabricației asistate (CAM).

Tematica concursului se suprapune peste cunoștințele acumulate la cursurile de profil mecanic – teoretic  și mecanic – tehnologic, privind conceptele, regulile și tehnicile de concepție, realizare, analiză, verificare și optimizare a sistemelor mecanice, precum și modalitățile de conducere și optimizare a procesului tehnologic utilizând tehnologia informației.

Scopul concursului:

·    Stimularea interesului studenților pentru problematica concursului.

·    Verificarea și implementarea cunoștințelor acumulate într-un context concurențial.

·    Susținerea industriei cu resurse umane bine pregătite.

Obiective:

·   Familiarizarea studenților cu activitățile necesare realizării proiectelor pe baza unor cerințe impuse.

· Atingerea unui nivel crescut de profesionalism în utilizarea programelor CAD/CAM/CAE din domeniu.

·    Sensibilizarea mediului industrial în privința resursei umane existente.

·    Realizarea de parteneriate între mediul academic și cel industrial.

· Creșterea interesului actualilor studenți pentru profesia de inginer mecanic proiectant

·    Stimularea creșterii ofertei de locuri de muncă din partea mediului industrial.

 

©Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava - Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 523743, +40 230 216147 / 112 e-mail: secretariatfim.usv.ro

   Search Engine Optimization