Universitatea Tehnica Gh. Asachi din Iasi

Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi
Catedra Tehnologia Construcţiilor de Maşini


ADA - Partener Siemens PLM Software
Siemens PLM Software
ADA - Partener pentru inovare

Reţeaua naţională de centre de training Siemens PLM

Coordonate de un colectiv cu bogată experienţă educaţională şi poziţionate în toate oraşele universitare, cele 18 centre de training înfiinţate de ADA oferă:

  • activitati certificate
  • seminarii organizate pentru studenţi şi firme
  • materiale de studiu
  • suport pentru produsele promovate

 

Reteaua nationala de centre ADA - Siemens PLM

Bacău
Universitatea din Bacău
Director centru: Prof. dr. ing Carol Schnakovszky | e-mail: scarol@ub.ro

Braşov
Universitatea Transilvania din Braşov
Director centru: Conf. dr. ing. Dorin Cătană | e-mail: dorin.catana@unitbv.ro

Universitatea Transilvania din Braşov - IL
Director centru: Prof. dr. ing. Teofil Mihăilescu | e-mail: teomih@unitbv.ro

Brăila
Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi
Director centru: Conf. ec. dr. ing. Adrian Goanţă | e-mail: goanta_a_m@yahoo.com

Bucureşti
Universitatea Politehnică din Bucureşti
Director centru: Ş.l. dr. ing. Diana Popescu | e-mail: diana@mix.mmi.pub.ro

Cluj
Universitatea Tehnică din Cluj
Director centru: Prof. dr. ing. Adrian Pîslă | e-mail: apisla@rdslink.ro

Universitatea Babeş Bolyai din Cluj
Director centru: Conf. dr. ing. Ioan Lazăr | e-mail: ilazar@chem.ubbcluj.ro

Constanţa
Universitatea Maritimă din Constanţa
Director centru: Prof. dr. ing. Emil Oanţă | e-mail: eoanta@yahoo.com

Craiova
Universitatea din Craiova
Director centru: Ş.l. dr. ing. Mihai Negru | e-mail: negrumih@yahoo.com

Galaţi
Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi
Director centru: Prof. dr. ing. Cătălin Fetecău | e-mail: catalin.fetecau@ugal.ro

Iaşi
Universitatea Tehnică din Iaşi
Director centru: Prof. dr. ing. Gavril Muscă | e-mail: musca@tcm.tuiasi.ro

Oradea
Universitatea din Oradea
Director centru: Conf. dr. ing. Iulian Stănăşel | e-mail: stanasel@uoradea.ro

Petroşani
Universitatea din Petroşani
Director centru: Ş.l. dr. ing. Iosif Dumitrescu | e-mail: d_iosif@upet.ro

Piteşti
Universitatea din Piteşti
Director centru: Ş.l. dr. ing. Ştefan Tabacu | e-mail: stefant@upit.ro

Ploieşti
Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti
Director centru: Conf. dr. ing. Ionuţ Lambrescu | e-mail: ilambrescu@upg-ploiesti.ro

Sibiu
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Director centru: Prof. dr. ing. Daniel Manolea | e-mail: daniel.manolea@ulbsibiu.ro

Suceava
Universitatea Ştefan cel Mare din Suceva
Director centru: Prof. dr. ing. Dumitru Amarandei | e-mail: mitica@fim.usv.ro

Târgu Mureş
Universitatea Petru Maior din Târgu Mureş
Director centru: Prof. dr. ing. Codruţa Boloş | e-mail: cbolos@upm.ro

Timişoara
Universitatea Tehnică din Timişoara
Director centru: Conf. dr. ing. Bogdan Radu | e-mail: bogdan_radu@rdstm.ro


   Search Engine Optimization