Program de conversie profesionala

În cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management funcţionează începând cu anul universitar 2015-2016 următorul program de conversie profesională, în cadrul domeniului de licenţă Inginerie Industrială, învăţământ cu frecvenţă, cu durata studiilor de 2 ani, învăţamânt cu taxă:


 

    Educatie tehnologica


  • - plan de învăţământ
  • ***  aprobat prin Hotărârea Senatului USV nr. 58 din 12.05.2016
                         

     EDUCATIE