DEPARTAMENTUL MECANICA SI TEHNOLOGII

Delia-Aurora Cerlincă

Director Department MT, Conf. dr. ing.
PROGRAM AUDIENȚE
Luni: 10-12

e-mail: delia@usm.ro


Discipline:

Infografică / Desen tehnic / Elemente de mecanica ruperii si oboseala triaxiala / Deteriorări tribologice

vezi prezentare

Marilena Lăcrămioara Glovnea

Membru al biroului departamentului, Prof. univ. dr. ing


e-mail: mlg@fim.usv.ro


Discipline:

Rezistenţa materialelor / Mecanica contactului şi tribologie / Aparatură birotică / Managementul resurselor umane

vezi prezentare

Luminita IRIMESCU

Membru al biroului departamentului, S.l. dr. ing.


e-mail: luminita.irimescu@gmail.com


Discipline:

Mecanica / Comunicare manageriala / Microeconomie


vezi prezentare

Dumitru Amarandei

Prof. univ. dr. ing.
e-mail: dumitru.amarandei@usm.ro

Discipline:

Tehnologii de prelucrare prin aşchiere / Programarea maşinilor unelte cu comandă numerică / Echipamente şi tehnologii de fabricaţie / Concepţia fabricaţiei asistate de calculator (CAM)

vezi prezentare

Costel Mironeasa

Prof. univ. dr. habil. ing.

e-mail: costel.mironeasa@usm.ro


Discipline:

Maşini unelte / Marketing / Managementul proiectelor / Auditul sistemelor de management


vezi prezentare

Romeo Ionescu

Prof. univ. dr. ing.e-mail: romtit@usm.ro


Discipline:

Robotica / Bazele cercetării experimentale / Gestiune industriala / Dezvoltare durabila / Sisteme flexibile

vezi prezentare

IOAN MIHAI

Prof. univ. dr. ing
e-mail: mihai.i@usm.ro

Discipline:

Termotehnică şi termodinamică / Mecatronica autovehiculelor / Condiţionare şi climatizare / Motoare termice

vezi prezentare

ILIE MUSCĂ

Decan, Prof. univ. dr. ing.
e-mail: iliem@usm.ro


Discipline:

Organe de maşini / Element finit / Tribologie / Metode numerice

 

 

vezi prezentare

Stelian ALACI

Conf. dr. ing.


e-mail: stalaci@yahoo.com


Discipline:

Mecanisme / Dinamica sistemelor

 

vezi prezentare


Petru Cobzaru

Conf. dr. ing.e-mail: cobzaru@usm.ro


Discipline:

Fabricarea pieselor din materiale plastice şi compozite / Tehnologia materialelor / Tehnologii ecologice

vezi prezentare

Alexandru Potorac

Conf. dr. ing.e-mail: alex@fim.usv.ro


Discipline:

Toleranţe şi control dimensional / Bazele managementului / Fiabilitate şi mentenanţă / Managementul calităţii / Marketing

vezi prezentare

Sergiu-Gabriel SpInu

Conf. dr. ing.e-mail: sergiu.spinu@usm.ro


Discipline:

Proiectare asistată (CAD) / Modelare şi simulare / Metode numerice / Prelucrarea datelor

vezi prezentare

Irina BeşlIU

 S.l. dr. ing.


e-mail: irina.besliu@yahoo.com


Discipline:

Programarea echipamentelor cu comanda numerica, Proiectarea asistata a fabricatiei (CAM), Metrologie avansata, Tehnologii de prelucrare prin aschiere, Echipamente si tehnologii de fabricatie, Analiza valorii

vezi prezentare

Petru Bulai

S.l. dr. ing.

e-mail: bulaipetru@usm.ro


Discipline:

Recuperarea, Reciclarea si valorificarea Deseurilor / Surse Alternative de energie si mediu / Evaluarea Impactului asupra mediului si tehnici de reabilitare / Politici de mediu

vezi prezentare

Florina Carmen CIORNEI

S.l. dr. ing.
e-mail: florina@usm.ro


Discipline:

Rezistenţa materialelor / Aparatură medicală / Mecanica materialelor compozite / Istoria tehnicii

vezi prezentare

Constantin Dulucheanu

S.l. dr. ing.e-mail: dulu@usm.ro


Discipline:

Ştiinţa şi ingineria materialelor / Economie / Analiză economică în ingineria mediului / Bazele economiei

vezi prezentare

Marius Marchitan

Lector dr.


e-mail: mmarchitan@usm.ro


Discipline:

Matematici speciale / Analiză matematică

 

vezi prezentare

Ana-Camelia PÎRGHIE

Lector dr. fiz.

e-mail: camelia.pirghie@usm.ro


Discipline:

Fizică / Aparatură pentru cercetare / Surse de radiaţii şi tehnici de protecţie / Informatică aplicată

 

vezi prezentare

Cristian Pîrghie

Lector dr. fiz.


e-mail: cristian.pirghie@usm.ro


Discipline:

Fizică / Aparatură pentru cercetare / Sisteme optice şi ultraacustice / Fizica mediului

vezi prezentare

IONUT CRISTIAN ROMANU

S.l.dr. ing.


e-mail: ionutromanucristian@fim.usv.ro


Discipline:

Bazele sistemelor automate, GAC, Senzori, traductoare si actuatoare

vezi prezentare

Traian-Lucian Severin

S.l. dr. ing.


e-mail: severin.traian@usm.ro


Discipline:

Dispozitive tehnologice / Robotica / Echipamente şi tehnologii de fabricaţie / Prelucrări prin deformare plastică la rece / Sisteme flexibile

vezi prezentare

Cornel-Camil Suciu

 S.l. dr. ing.e-mail: suciu@usm.roDiscipline:

Sisteme de operare şi aplicaţii informatice / Termotehnică / Mecanica contactului şi tribologie / Informatică aplicată

vezi prezentare

Ovidiu-TOADER Rusu

Asist. dr. ing.e-mail: rusu.o@usm.ro


Discipline:

Dinamica sistemelor / Calculul şi construcţia utilajelor şi instalaţiilor de proces / Geometrie descriptiva si desen tehnic / Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare

vezi prezentare

Cozmin Rusu Manolache

Asist. dr. ing.
e-mail: cozmin.manolache@usm.roDiscipline:

Geometrie descriptiva / Organe de masini / Grafica asistata de calculator / Mecanisme si organe de masini

vezi prezentare

Picus Claudiu-Marian

Laborant lab. fizică, B305
e-mail: claudiu.picus@usm.rovezi prezentare

ISPAS Lucian

Inginer mecanic, FIM3
e-mail: lucian.ispas@usm.rovezi prezentareSTAFF