DOCTORAT - Domeniul Inginerie Industriala

1. Conducator - Prof. univ. dr. ing. Dumitru AMARANDEI


2. Conducator - Prof. univ. dr. habil. ing. Costel MIRONEASA


DOCTORAT - Domeniul Inginerie mecanica

1. Conducator - Prof. univ. dr. ing. Ioan MIHAI


2. Conducator - Prof. univ. dr. ing. Ilie MUSCA


3. Conducator - Prof. univ. dr. ing. Gheorghe FRUNZA


DOCTORAT - Teze de doctorat

Nr crt

Nume şi prenume

Conducător de doctorat

Data susţinerii

Denumirea tezei

1

POTORAC P. Alexandru

Prof. univ. dr. ing. Emanuel DIACONESCU

17.03.1995

Cercetări privind influenţa microtopografiei suprafeţelor asupra lubrificaţiei în regim parţial elastohidrodinamic

2

MUSCĂ O. Ilie

Prof. univ. dr. ing. Emanuel DIACONESCU

14.05.1996

Implicaţii ale reologiei în lubrificaţia EHD

3

FRUNZĂ E. Gheorghe

Prof. univ. dr. ing. Emanuel DIACONESCU

17.05.1996

Cercetări privind influenţa tensiunilor iniţiale asupra oboselii de contact cu rostogolire

4

GLOVNEA S. Romeo Petrică

Prof. univ. dr. ing. Emanuel DIACONESCU

5.06.1996

Efecte elastohidrodinamice în transmisii cu roţi dinţate

5

SLEVOACĂ I. Gheorghe

Prof. univ. dr. ing. Emanuel DIACONESCU

8.01.1999

Influenţa mişcării de spin asupra durabilităţii la oboaseala de contact cu rostogolire şi spin

6

IONESCU Gh. Mihail

Prof. univ. dr. ing. Emanuel DIACONESCU

15.01.1999

Contribuţii privind lubrifierea lagărelor hidrodinamice radial – axiale de mare viteză

7

GLOVNEA S. Marilena Lăcrămioara

Prof. univ. dr. ing. Emanuel DIACONESCU

8.07.1999

Efectul discontinuităţilor geometrice de suprafaţă asupra contactului elastic
A obţinut distincţia  SUMA CUM LAUDE

8

ALACI S. Stelian

Prof. univ. dr. ing. Emanuel DIACONESCU

14.01.2002

Efectul discontinuităţilor interne de tip gol asupra stării de tensiuni la contactul elastic plan
A obţinut distincţia  MAGNA CUM LAUDE

9

BALAN T. Mircea

Prof. univ. dr. ing. Emanuel DIACONESCU

31.01.2003

Implicaţiile tensiunii limită de forfecare în lubrificaţie
A obţinut distincţia  CUM LAUDE

10

CERLINCĂ A. Delia Aurora

Prof. univ. dr. ing. Emanuel DIACONESCU

10.09.2003

Efectul unor defecte de suprafaţă asupra distribuţiei de presiune, stării de tensiuni şi oboselii la contactul hertzian cu rostogolire
A obţinut distincţia  CUM LAUDE

11

CIORNEI I. Florina Carmen

Prof. univ. dr. ing. Emanuel DIACONESCU

14.05.2004

Cercetări privind contactul dinamic, de tip hertzian circular, în domeniul liniar vâscoelastic
A obţinut distincţia  CUM LAUDE

12

PRODAN H. Dorel

Prof. univ. dr. ing. Emanuel DIACONESCU

24.02.2005

Cercetări privind contactul circular concentrat al suprafeţelor rugoase în domeniul elastoplastic
A obţinut distincţia  CUM LAUDE

13

GRĂDINARU  C. Dorin

Prof. univ. dr. ing. Emanuel DIACONESCU

20.06.2006

Modelări numerice în teoria contactului elastic

14

CIUTAC N. Filip

Prof. univ. dr. ing. Emanuel DIACONESCU

6.03.2009

Comportarea  la contact a corpurilor de revoluție din cauciuc cu aplicații la stingătoarele de incendiu

15

SPÎNU I.M.  Sergiu Gabriel

Prof. univ. dr. ing. Emanuel DIACONESCU

30.10.2009

Contribuţii privind rezolvarea problemei contactului normal în domeniul elasto-plastic
A obţinut distincţia MAGNA CUM LAUDE

16

IRIMESCU M. Luminiţa

Prof. univ. dr. ing. Emanuel DIACONESCU
Directeur de recherche Yves BERTHIER (INSA Lyon, FRANŢA)

23.11.2002

Cercetări privind cinematica relativă şi frecarea pe suprafaţa de contact elastic
A obţinut distincţia  CUM LAUDE
Doctorat în cotutelă Franţa

17

SUCIU V. Cornel-Camil

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe FRUNZĂ

28.09.2012

Cercetări teoretice şi experimentale privind determinarea presiunii de contact între suprafeţe rEale prin metoda reflectivităţii

18

ROMÂNU I.A. Ionuţ Cristian

Prof. univ. dr. ing. Ilie MUSCĂ

26.04.2013

Efectul de capăt în contactul liniar dintre corpuri din materiale neliniar elastice

19

VASILACHE C. Michaela (FOMIN)

Prof. univ. dr. ing. Ilie MUSCĂ

16.01.2015

Implicaţii ale forfecării plastice a filmului de lubrifiant în fenomenul de gripare

20

ANDRONIC C. Florin

Prof. univ. dr. ing. Ioan MIHAI

16.09.2014

Controlul semi-activ al suspensiei automobilului folosind fluide magneto-reologice

21

MIRON V. Liliana (PĂTULEANU)

Prof. univ. dr. ing. Ioan MIHAI

16.09.2014

Transferul de căldură prin mini şi micro-canalele sistemelor de răcire a CPU

22

Manolache V. Ioan Cozmin (Manolache-Rusu)

Prof. univ. dr. ing. Ioan MIHAI

25.09.2015

Cercetări privind frânarea de tip Jake la motoarele diesel