Masterat

În cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management funcţionează următoarele masterate cu durata de 2 ani, ingineri: 

 EDUCATIE