Facultatea de inginerie mecanicĂ, MecatronicĂ Şi Management