CONTURI STUDENTI

 

Au fost create conturile AD (Active Directory) de acces la resursele informaţionale USV pentru studentii anilor I şi au fost populate listele email pentru comunicări instituţionale cu adresele email declarate la admitere. Lista allstud contine 12.399 adrese şi trebuie utilizată cu prudenţă.

Pentru studenţi numele de utilizator este de forma:  

Prenume.Nume[x]@student.usv.ro şi poate fi căutat, pentru fiecare program de studiu, în pagina: http://scti.usv.ro/ADusers

 

Aceste conturi permit:
1. acces platforma scolaritate (note)  http://scolaritate.usv.ro/
Informatii suplimentare: 

 http://www.dcti.usv.ro/knowledgebase.php?article=9

2. acces platformă educaţională http://portal.usv.ro/ael

3. acces VPN in intranet USV

Informaţii suplimentare:  

http://www.dcti.usv.ro/knowledgebase.php?article=14

4. acces wifi în zonele acoperite de semnal wireless pentru SSID: usv.ro
Informaţii suplimentare:

http://www.dcti.usv.ro/knowledgebase.php?article=17
Serviciul nesecurizat SSID wireless.usv.ro este în curs de dezafectare.

*pentru serviciile 2-4 parola initiala este Student******  (****** sunt ultimile 6 cifre ale CNP-ului)
 Stiri & Anunturi

Continuare

   CONTRACTAREA DISCIPLINELOR NEPROMOVATE DIN ANII ANTERIORI

Continuare

  Echivalari de note

Continuare

  Mobilitati ERASMUS studenti - RUNDA 2

Continuare

  BURSE STUDENTI semestrul I, 2020-2021

Continuare

  GRUPE studenti 2020_2021

Continuare

  Indrumatori de an 2020_2021

Continuare

  RIDICARE LAPTOPURI studenti anul I licenta

Continuare

  CAZARE ANUL I 2020-2021

Continuare

  Dragi studenți ai Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, anul universitar 2020 - 2021 va incepe pe 5 octombrie 2020 astfel: ...

Continuare

   Conditii de promovare a anilor de studii

Continuare

   Platforma online de plata a taxelor (de inscriere / inmatriculare / scolarizare /re-examinare)

Continuare

   Conturi e-mail studenti FIM

Continuare

  Au fost create conturi pentru studentii FIM din anul I, licenta si masterat

Continuare

 Studentii isi pot vizualiza situatia scolara accesand meniul STUDENTI / Situatie scolara

Continuare

 PLATFORMA EDUCATIONALA USV

Continuare

Licenta gratuita software Autodesk pentru studenti

3D CAD design made easier and accessible ...